Flowers are my Love | PhotographyNederlands:
Bovenstaande bloemen zijn een greep uit de prachtige fleurtjes (hm. dat klinkt raar) die ik de afgelopen weken ben tegengekomen. Ik denk dat het voor de mensen die mij al iets langer volgen niet echt meer een geheim is dat ik van bloemen houd. Helemaal geen geheim, zegmaar. Ik heb zo'n soort mechanisme in mijn hoofd die bij elke nieuwe bloem in welke tuin dan ook zegt: 'Ha. Jolijn. Stop. Je MOET nu een foto maken van die bloem'. Dat doe ik natuurlijk bijna nooit, want ik heb vaak geen camera bij me, maar toch resulteert dit 'tweede geweten' er in dat ik meer bloemenfoto's maak dan, denk ik, normaal is. Maar, zeg nou zelf, bloemen zijn toch ook ontzettend fotogeniek? En heel uitdagend (dat klinkt ook raar). Je kan telkens andere perspectieven en hoeken toepassen, de kleuren versterken of juist desatureren (minder maken), macro of niet macro etc. etc. Ik denk daarnaast serieus dat bloemen fotograferen echt helpt bij je besef van compositie. Want vooral bij foto's van bloemen, die iedereen nu wel kent, is het de uitdaging om ze er anders op te zetten zodat ze wél interessant zijn. Een goede compositie is hierbij echt een must. Daarnaast is de nabewerking ook een héél belangrijk deel van de foto, wat mij betreft. Ik zal deze vakantie nog een post voor jullie maken met foto's voor en na de bewerking. Als dat succesvol is zal ik dit nog vaker toepassen, en erbij schrijven wat ik heb gedaan om ze zo te krijgen, zodat jullie er ook wat van op kunnen steken.

Waar letten jullie op bij fotograferen? 

Engels:
The flowers above are a selection out of all the beauties I saw in the last few weeks. I think my love for flowers, for the people who have been following me for some time, is not really a secret anymore. Not a secret at all, to be honest. I just have a sort of mechanism in my mind that tells me: 'Ha. Jolijn. Stop. You HAVE to take pictures of that flower', by every flower I see. I don't do that very often because I always have my (mother's) camera at home, but still this 'second conscience' results in more flower-pictures than is normal, I think. But, be honest to me and yourself, flowers are extremely photogenic, aren't they? And very challenging, because you can use different angles and perspectives and colours every time. You can edit them heavily or not, use macro or not etc. etc. I seriously think photographing flowers can help you by mastering your composition skills. Because especially in flower photography, what's not really new anymore, it's important to stand out and  to make sure your pictures are interesting. A good composition is a must when you want to achieve that. Besides that, editing your pictures is a very important part of the process, at least that's what I think. I'll make a post for you this holiday with before and after editing pictures. I'll tell you what I did to make the pictures look like they do in the 'after' pics, so you can learn from it too.

What do you consider as an important thing when taking photographs?

Follow my blog with Bloglovin

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment!